Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja kansainvälisten asiakkaidensa energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseen. Kemiran liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin, joista Paper palvelee massa- ja paperiteollisuutta, Municipal & Industrial kunnallista ja teollista vedenpuhdistusta ja Oil & Mining öljy- ja kaivosteollisuutta.